Polityka Prywatności Online

Wprowadzenie

The John Maxwell Company, LLC, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w stanie Georgia („My” lub „Spółka”) szanuje Twoją prywatność i zobowiązuje się do jej ochrony poprzez przestrzeganie niniejszej polityki prywatności online (niniejsza „Polityka”). Zbieramy pewne informacje za pośrednictwem naszej witryny internetowej znajdującej się pod adresem www.ChangeYourWorld.com (nasza „Witryna”) oraz za pośrednictwem aplikacji mobilnych i stacjonarnych, które pobierasz z Witryny. Niniejsza Polityka ma na celu opisanie, jakie informacje gromadzimy i jakie są nasze praktyki gromadzenia, wykorzystywania, utrzymywania, ochrony i ujawniania tych informacji. Zapewnia również możliwość uzyskania dostępu, aktualizacji lub innego przejęcia kontroli nad przetwarzanymi przez nas danymi osobowymi. „Dane Osobowe” to wszelkie informacje, które same lub w połączeniu z innymi informacjami mogą w uzasadniony sposób Cię zidentyfikować.

Niniejsza Polityka dotyczy wyłącznie informacji, które zbieramy na naszej Witrynie; w wiadomościach e-mail, tekstach i innych wiadomościach elektronicznych między Tobą a naszą Witryną; oraz za pośrednictwem aplikacji mobilnych i stacjonarnych pobieranych z tej Witryny, które zapewniają dedykowaną interakcję nie opartą na przeglądarce między Tobą a niniejszą Witryną. Niniejsza Polityka nie ma zastosowania do (a) jakiejkolwiek strony osoby trzeciej lub usługi połączonej z naszą Witryną lub polecanej albo do której odnosi się nasza Witryna za pośrednictwem naszych produktów lub usług albo przez naszych pracowników; lub (b) jakiejkolwiek innej strony internetowej, produktu lub usługi obsługiwanej przez Spółkę lub jakąkolwiek naszą działalność offline.

Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą Polityką, aby zrozumieć nasze zasady i praktyki dotyczące Twoich danych oraz sposobu, w jaki będziemy je traktować. Jeśli nie zgadzasz się z naszymi zasadami i praktykami, Twoim wyborem jest niekorzystanie z naszej Witryny i nieprzekazywanie informacji, jeśli nie chcesz, aby były one gromadzone, wykorzystywane i ujawniane zgodnie z niniejszą Polityką. Uzyskując dostęp do tej Witryny lub korzystając z niej, wyrażasz zgodę na niniejszą Politykę.   

Dane osobowe, które zbieramy

Zbieramy informacje od Ciebie, gdy tworzysz konto, kupujesz jakikolwiek z naszych produktów lub usług, rejestrujesz się lub zapisujesz się na subskrypcję e-mail, publikujesz materiały, dokonujesz wyszukiwania na naszej Witrynie, korespondujesz z nami lub prosisz o pomoc nasz zespół obsługi klienta, przesyłasz formularz z naszej Witryny (w tym ankiety) lub rejestrujesz się na wydarzenie. Zbieramy następujące Dane Osobowe od takich użytkowników: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres, zdjęcia [oceny, ankiety]1 i dane geograficzne. Zbieramy również dane dotyczące sposobu korzystania z naszej Witryny: liczbę i czas trwania odwiedzin strony, nazwę i typ przeglądarki oraz informacje o komputerze, telefonie lub innym urządzeniu i połączeniu internetowym (łącznie „Dane o Użytkowaniu”). Te Dane o Użytkowaniu mogą zawierać dane osobowe, takie jak adres Twojego Protokołu Internetowego (IP).  

Możesz również podać informacje, które mają być publikowane lub wyświetlane w publicznych obszarach Witryny lub przekazywane innym użytkownikom Witryny lub osobom trzecim (łącznie „Wkłady Użytkownika”). Twoje Wkłady Użytkownika są publikowane i przekazywane innym na Twoje własne ryzyko. Należy pamiętać, że żadne środki bezpieczeństwa nie są doskonałe ani nieprzepuszczalne. Nie możemy kontrolować działań innych użytkowników Witryny, którym możesz udostępnić swoje Wkłady Użytkownika. Dlatego nie możemy gwarantować i nie gwarantujemy, że Twoje Wkłady Użytkownika nie będą przeglądane przez osoby nieuprawnione.

Używamy również plików cookie (ciasteczek) do zbierania informacji podczas przeglądania naszych stron lub korzystania z informacji przesyłanych z przeglądarki. Plik cookie to ciąg danych, które nasz system wysyła do Twojego komputera, a następnie wykorzystuje do identyfikacji Twojego komputera, gdy wracasz do naszej Witryny. Dane gromadzone za pomocą plików cookie mogą obejmować Dane o Użytkowaniu. Korzystamy z tej technologii, aby dostosować Twoje doświadczenia, analizować trendy i zrozumieć, w jaki sposób wykorzystywane są nasze strony i usługi. Możesz zrezygnować z używania plików cookie, konfigurując przeglądarkę internetową tak, aby usuwała i/lub kontrolowała korzystanie z plików cookie. Jeśli wyłączysz lub odrzucisz pliki cookie, pamiętaj, że niektóre części tej Witryny mogą być wtedy niedostępne lub nie działać prawidłowo. Witryna nie odpowiada na funkcje „nie śledź” skonfigurowane w przeglądarce internetowej użytkownika.

Możemy również wykorzystywać technologie, takie jak sygnalizatory sieci Web i pliki cookie, do zbierania informacji o Twoich działaniach online w czasie i na stronach internetowych osób trzecich lub innych usługach online (śledzenie behawioralne).

Niektóre treści lub aplikacje, w tym reklamy na Witrynie są dostarczane przez osoby trzecie. Te osoby trzecie mogą używać plików cookie samodzielnie lub w połączeniu z sygnalizatorami sieciowymi lub innymi technologiami śledzenia w celu gromadzenia informacji o Tobie podczas korzystania z naszej Witryny. Mogą wykorzystywać te informacje w celu dostarczania reklam opartych na zainteresowaniach (behawioralnych) lub innych ukierunkowanych treści. Nie kontrolujemy technologii śledzenia tych osób trzecich ani sposobu ich wykorzystania.

 

Jak wykorzystujemy Twoje Dane Osobowe

Wykorzystujemy Twoje Dane Osobowe w następujący sposób:

 • Aby zaprezentować Ci naszą Witrynę i jej zawartość;
 • Aby utworzyć Twoje konto i połączyć Cię z innymi użytkownikami posiadającymi konta;
 • Aby komunikować się z Tobą w sprawie produktów i usług, które kupiłeś lub o które pytałeś;
 • Aby zaoferować Ci dodatkowe produkty i usługi przez nas lub nasze podmioty stowarzyszone, spółki zależne, partnerów lub licencjobiorców;
 • Aby powiadomić Cię o zmianach na naszej Witrynie lub produktach lub usługach, które świadczymy za jej pośrednictwem;
 • W celu wykonywania zobowiązań i egzekwowania naszych praw wynikających z wszelkich umów zawartych między Tobą a nami, w tym rozliczeń;
 • Aby przetwarzać transakcje;
 • Aby spersonalizować Twoje doświadczenie;
 • Aby ulepszyć naszą Witrynę i obsługę klienta
 • Aby zebrać informacje statystyczne dotyczące korzystania z naszej Witryny
 • Aby skontaktować się z Tobą w sprawie Spółki
 • Aby spełnić jakikolwiek inny cel, dla którego je dostarczasz.

Jak chronimy Twoje Dane Osobowe

Przestrzegamy standardowych w branży środków bezpieczeństwa, takich jak technologia Secure Socket Layer (SSL) i szyfrowanie, aby chronić Twoje Dane Osobowe podczas zakupu produktu lub żądania od nas usługi. Bezpieczeństwo Twoich informacji zależy również od Ciebie. W przypadku, gdy przekazaliśmy Ci lub wybrałeś hasło dostępu do niektórych części naszej Witryny, jesteś odpowiedzialny za zachowanie tego hasła w tajemnicy. Prosimy o nieudostępnianie nikomu swojego hasła.

Współpracujemy z dostawcami usług, takich jak rozliczanie, zabezpieczanie płatności i realizacja zamówień. Dostawcy ci będą mieli dostęp do Twoich Danych Osobowych tylko w zakresie niezbędnym do wykonywania określonych zadań w naszym imieniu i są zobowiązani umownie do nieujawniania ich ani nie wykorzystywania do innych celów. Użytkownicy Witryny nie są zewnętrznymi beneficjentami takich umów.

Niestety, nawet przy takich środkach nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa Danych Osobowych. Korzystając z naszej Witryny, potwierdzasz i zgadzasz się, że nie udzielamy takiej gwarancji i że korzystasz z naszej Witryny na własne ryzyko.

Ujawnianie Danych Osobowych

Korzystając z tej Witryny, zgadzasz się i wyrażasz zgodę na ujawnienie przez nas Twoich informacji zagregowanych z informacjami od innych naszych użytkowników, ale informacje te nie identyfikują żadnej osoby. Z wyjątkiem przypadków określonych w niniejszej Polityce nie udostępniamy Danych Osobowych osobom trzecim. Możemy ujawniać Dane Osobowe, które zbieramy lub które przekazujesz naszym podmiotom stowarzyszonym, zależnym, partnerom lub licencjobiorcom, w tym John Maxwell Team, Inc.;1 prawnikom, agencjom windykacyjnym lub organom ścigania w celu zajęcia się naruszeniami umów lub nielegalnym zachowaniem; wykonawcom, usługodawcom i innym osobom trzecim, z których korzystamy w celu wspierania naszej działalności, które są związane zobowiązaniami umownymi do zachowania poufności Danych Osobowych; kupującemu lub innemu następcy w przypadku fuzji, zbycia, restrukturyzacji, reorganizacji, rozwiązania lub innej sprzedaży lub przeniesieniu części lub całości aktywów Spółki, w ramach kontynuacji działalności lub w ramach postępowania upadłościowego, likwidacyjnego lub podobnego. Nie sprzedajemy Danych Osobowych.

Uwaga dla Spółki: Proszę wymienić każdy podmiot John Maxwell, któremu będziesz udostępniać informacje.

Uwaga dla Spółki: Prawo stanu Kalifornia i Nevada wymaga, abyś określił, czy sprzedajesz Dane Osobowe. Jeśli w dowolnym momencie zdecydujesz się sprzedać Dane Osobowe, będziemy musieli zaktualizować tę politykę.

Możemy również ujawnić Twoje Dane Osobowe w celu zapewnienia zgodności z nakazem sądowym, prawem lub procesem sądowym, w tym w celu odpowiedzi na wszelkie wnioski rządowe lub regulacyjne; do egzekwowania lub stosowania naszych warunków i innych umów, w tym do celów rozliczeniowych i windykacyjnych, a także jeśli uważamy, że ujawnienie jest konieczne lub właściwe w celu ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa Spółki, naszych klientów, użytkowników Witryny lub innych osób.

 

Przechowywanie i przetwarzanie Danych Osobowych

Możemy przechowywać lub przetwarzać Twoje dane poza Twoim miastem, stanem lub krajem. Miejsca przechowywania danych obejmują między innymi Stany Zjednoczone i Unię Europejską. Te i inne jurysdykcje przechowywania danych mogą działać na podstawie przepisów dotyczących prywatności i ochrony danych innych niż przepisy obowiązujące w Twojej jurysdykcji macierzystej. Przesłanie przez Ciebie danych do naszej Witryny i Twoja zgoda na niniejszą Politykę obejmują zgodę na takie przechowywanie i przetwarzanie poza Twoją jurysdykcją.

Przechowujemy Twoje Dane Osobowe tak długo, jak długo służą one celom wymienionym w niniejszej Polityce, w tym obsłudze naszych usług, wysyłaniu Ci powiadomień lub innych ogólnych wiadomości (chyba że zrezygnowałeś z subskrypcji), zbieraniu i monitorowaniu ruchu i innych statystyk użytkowania w naszej Witryny , aby rozwiązywać spory, egzekwować warunki umów tej Witryny i przestrzegać naszych zobowiązań prawnych.

 

Zgodność

Nasza strona internetowa nie jest przeznaczona dla dzieci poniżej 13 roku życia i nie gromadzimy świadomie żadnych informacji od dzieci poniżej 13 roku życia. Jeśli dowiemy się, że zebraliśmy lub otrzymaliśmy Dane Osobowe od dziecka poniżej 13 roku życia bez weryfikacji zgody rodziców, usuniemy takie informacje. Jeśli uważasz, że możemy mieć jakiekolwiek informacje od lub o dziecku w wieku poniżej 13 lat, skontaktuj się z nami cyw-admin@johnmaxwell.com.

Mieszkańcy stanu Nevada, którzy chcą skorzystać z prawa do rezygnacji ze sprzedaży zgodnie z rozdziałem 603A zmienionego statutu stanu Nevada, mogą złożyć wniosek na ten wskazany adres:

Do: Change Your World Community Manager

2050 Sugarloaf Circle Duluth, GA 30097

cyw-admin@johnmaxwell.com

W dowolnym momencie możesz zrezygnować z otrzymywania wiadomości e-mail od Spółki. Linki do anulowania subskrypcji znajdują się na dole wszystkich wiadomości e-mail lub możesz skontaktować się z cyw-admin@johnmaxwell.com.

Warunki specjalne związane z Europejskim Obszarem Gospodarczym

Jeśli znajdujesz się w Europejskim Obszarze Gospodarczym („EOG”), postanowienia niniejszej Sekcji 8 mają zastosowanie do Ciebie z dniem 15 grudnia 2020.

Możemy przetwarzać Twoje Dane Osobowe, ponieważ wyraziłeś na to zgodę (np. rejestrując się jako użytkownik lub wysyłając dane za pośrednictwem naszych formularzy kontaktowych lub zamówień), ponieważ przetwarzanie leży w naszym uzasadnionym interesie i nie jest nadrzędne w stosunku do Twoich praw, lub ponieważ musimy przetwarzać Twoje Dane Osobowe, aby zachować zgodność z prawem.

Zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych („RODO ”), jeśli chcesz wiedzieć, jakie Twoje Dane Osobowe trzymamy, jak spowodować abyśmy je usunęli lub jak w inny sposób skorzystać z przysługujących Ci praw, skontaktuj się z nami: cyw-admin@ johnmaxwell.com. W niektórych przypadkach masz również następujące prawa związane z Twoimi Danymi Osobowymi:

 • Prawo do dostępu, aktualizacji lub usunięcia Twoich Danych Osobowych;

 • Prawo do sprostowania – do zmiany danych, jeśli są niedokładne lub niekompletne;

 • Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Twoich Danych Osobowych;

 • Prawo do ograniczenia – do zażądania, abyśmy ograniczyli sposób przetwarzania Twoich Danych Osobowych;

 • Prawo do przenoszenia danych – do otrzymania kopii informacji, które posiadamy na Twój temat, w ustrukturyzowanym, nadającym się do odczytu maszynowego i powszechnie używanym formacie;

 • Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie przez nas Twoich Danych Osobowych; i

 • Prawo do złożenia skargi do organu ochrony danych EOG (agencji rządowej) w związku z zarządzaniem przez nas Twoimi Danymi Osobowymi.

Warunki specjalne związane z Kalifornią

Jeśli jesteś mieszkańcem Kalifornii, postanowienia niniejszej Sekcji 9 mają zastosowanie do Ciebie ze skutkiem od 15 grudnia 2020. Kalifornijska Ustawa o Ochronie Prywatności Konsumentów z 2018 („CCPA”) zapewnia mieszkańcom Kalifornii dodatkowe prawa dotyczące wykorzystywania przez nas Twoich Danych Osobowych, w tym:

 • Prawo do poznania i przenoszenia danych — żądanie, abyśmy ujawnili Ci pewne informacje dotyczące naszego gromadzenia i wykorzystywania Twoich Danych Osobowych w ciągu ostatnich 12 miesięcy;

 • Prawo do usunięcia – żądanie usunięcia przez nas zebranych przez nas Twoich Danych Osobowych; i

 • Prawo do rezygnacji – aby nakazać nam niesprzedawanie Twoich Danych Osobowych.

Skontaktuj się z nami pod adresem changeyourworld.com@johnmaxwell.com, aby skorzystać ze swoich praw wynikających z CCPA. Tylko Ty lub osoba prawnie upoważniona do działania w Twoim imieniu może złożyć wniosek o poznanie lub usunięcie Twoich Danych Osobowych. Składając wniosek lub korzystając z prawa, prosimy o podanie wystarczających informacji, które pozwolą nam racjonalnie zweryfikować, czy jesteś osobą, o której zebraliśmy Dane Osobowe lub upoważnionym przedstawicielem, i opisać żądanie z wystarczającą ilością szczegółów. Nie będziemy dyskryminować Cię za korzystanie z któregokolwiek z Twoich praw wynikających z CCPA. Aby dowiedzieć się więcej o swoich prawach do prywatności w Kalifornii, odwiedź https://oag.ca.gov/privacy/ccpa.

Dodatkowe Informacje 

Twoja zgoda: Korzystając z naszej Witryny, wyrażasz zgodę na niniejszą Politykę i wyrażasz zgodę na zbieranie i wykorzystywanie Danych Osobowych tak jak opisano w niniejszej Polityce.

Zmiany w Polityce Prywatności: Niniejsza Polityka może od czasu do czasu ulegać zmianom. Jeśli stwierdzimy potrzebę zmiany niniejszej Polityki, zmiany te zostaną opublikowane na tej stronie. Jeśli wprowadzimy istotne zmiany w sposobie, w jaki traktujemy Dane Osobowe użytkowników, powiadomimy Cię pocztą elektroniczną na podstawowy adres e-mail podany na Twoim koncie lub poprzez powiadomienie na stronie głównej Witryny. Data ostatniej aktualizacji niniejszej Polityki jest wskazana na górze strony. Jesteś odpowiedzialny za zapewnienie, że mamy Twój aktualny, aktywny i możliwy do dostarczenia adres e-mail oraz za okresowe odwiedzanie naszej Witryny i niniejszej Polityki w celu sprawdzenia wszelkich zmian. Dalsze korzystanie z tej Witryny po wprowadzeniu przez nas zmian uważa się za akceptację tych zmian.

Uzyskiwanie dostępu do danych osobowych: Możesz uzyskać dostęp do wszelkich przechowywanych przez nas danych osobowych i zmienić je, kontaktując się z nami pod adresem cyw-admin@johnmaxwell.com.

Skontaktuj się z nami: W przypadku jakichkolwiek pytań lub komentarzy dotyczących niniejszej Polityki i naszych praktyk dotyczących prywatności, możesz skontaktować się z nami poniżej:

John Maxwell Company, LLC  

Attention: Change Your World Community Manager 

2050 Sugarloaf Circle Duluth GA 30097 

www.changeyourworld.com/contact

Zacznij zmieniać świat już dziś! Kliknij przycisk poniżej, aby rozpocząć!

Rozpocznij

Masz już konto? Log In